Systemdrift

Drift, underhåll och support av IT-system

Behöver ditt företag någon som sköter ert IT-system?
Conect hjälper ditt företag att driva och underhålla ert IT-system. Genom ett supportavtal med oss får du tillgång till en av våra medarbetare som regelbundet underhåller, kontrollerar och uppdaterar systemet för att ni ska ha en så stabil och säker IT-miljö som möjligt.

 

Enligt avtalet har du möjligheten att när som helst kalla på vår servicepersonal eller ringa vår telefonsupport när problem uppstår. Vi kan också upprätta en fjärrförbindelse till ert kontor som möjliggör snabb uppkoppling till era servrar.

 

Vi hjälper även ditt företag att utveckla och effektivisera er IT-miljö.