Om företaget

Conect grundades 1998. Vårt huvudsakliga upptagningsområde är inom en radie på ca 15 mil från Jönköping
Vår affärsidé är att på ett kostnadseffektivt sätt stödja och utveckla kundens IT-system.

Vad gör vi?

Conect levererar bredbandstjänster, driftar kundens IT-system samt fungerar som kundens ”externa IT-avdelning”. Våra kunder är små och medelstora företag/organisationer som i sin verksamhet är beroende av ett fungerande IT-system.

Vad vill vi uppnå?

Vårt mål är att göra IT lönsamt för våra kunder. En investering hos oss ska alltid ge våra kunder mer tillbaka än vad man har investerat.

Vad gör vi för miljön?

Conect vill med ett aktivt och medvetet miljötänkande minska den inverkan som vårt arbetssätt har på miljön. Tex så gör vi mycket av vårt arbete via fjärruppkopplingar vilket minimerar resandet. Vi anser att miljöarbetet är en viktig del i vår verksamhet.